venerdì 14 ottobre 2011

Soma Asman Kadar [Shinnosuke Tachibana]

1.「Ouji no Hinakaku」DWN
2.「Futari no Harmony Soma side」DWN
3.「Ouji no Hinakaku」(Off Vocal Version) DWN
4.「Futari no Harmony Soma side」(Off Vocal Version) DWN

Nessun commento:

Posta un commento